Home » Discipline vocaționale » Întrebări pentru studiul cărții Tragedia Veacurilor

 
 

Întrebări pentru studiul cărții Tragedia Veacurilor

 

Întrebările sunt destinate pentru elevii clasei a IX-a, la disciplina ISTORIA BISERICII ADVENTISTE, profesor Daniel Cirț.

(7) Despărțirea lui Luther de Roma

1. Perioada pe care o acoperă acest capitol este de la nașterea lui Luther, în 1483, până la ultima bulă, care îl excomunica din biserică, emisă de papa în 1520.

2. Ca o ilustrație a puterii potențiale a tineretului devotat, observați că la vârsta de 14 ani Luther a intrat la Magdenburg; la 18 ani și-a început studiile la Erfurth; la 20 a descoperit Biblia Latină. A avut 22 de ani când a intrat la mănăstire și a fost ordinat ca preot la 24 de ani. Următorul an a fost chemat ca profesor la universitate. A început să predice la 26 de ani. Călătoria sa memorabilă la Roma a fost făcută la 27 de ani. A avut 35 de ani când a publicat cele 95 de teze împotriva indulgențelor. Doi ani mai târziu a fost excomunicat.
3. Ce trebuie să apreciem și ce putem să punem sub semnul întrebării cu privire la educația părintească a lui Martin ca și băiat?
4. În analizarea caracteristicilor personale care l-au marcat pe Luther, memorați a doua frază a acestui capitol. Căutați alte pasaje care îl caracterizează ca om.
5. Ca și în cazul lui Saul, persecutorul bisericii, așa și Luther – zelul extrem de conștiincios care a marcat fiecare pas chiar și când era greșit, aceasta i-a dat putere în slujirea către Dumnezeu când lumina Sa a strălucit în sufletul său. Care au fost pașii iluminării minții sale?
6. În timp ce Luther apare constant în fundalul acestui capitol, pe care alte persoane le-a folosit Dumnezeu ca sfătuitori înțelepți, ajutor spiritual sau protectori?
7. Care a fost atitudinea persoanlă a lui Luther cu privire la educația creștină?
8. Ce adevăruri descoperite de Luther au stârnit mari mișcări în rândul oamenilor?
9. Ce eforturi a făcut Roma pentru aducerea la tăcere a lui Luther și pentru înăbușirea reformei?
10. Chiar și Luther a avut perioade de îndoială cu privire la lucrarea lui. Cum a depășit aceste îndoieli?
11. Ce lecții practice putem desprinde din această parte a lucrării lui Luther, având în vedere unele condiții paralele cu cele din timpul nostru?

(8) Luther înaintea Dietei

1.Imperiul German din această perioadă a fost o confederație de state, Saxonia fiind unul din ele. Electorul Saxoniei poate fi comparat cu un guvernator al unui Stat american.
2. Pentru ce scop a fost chemată dieta, sau adunarea generală, din 1521? Care întrebare a fost de cel mai mare interes? Ce clase de oameni formau personalul conciliului?
3. Prima dispută între părțile oponente a fost asupra apariției lui Luther la această dietă. Ce motive la determinat pe legatul papal să se opună, și de ce Luther și prietenii lui au lucrat pentru a asigura apariția lui la Dietă?
4. Având posibilitatea să îl acuze pe Luther în absența lui, cum și-a apărat Alexander propriul său scop?
5. Influențându-l pe împărat să îi permită să prezinte cauza lui înaintea Dietei, care au fost cele două capete de acuzare (acuzații) pe care Alexander le-a prezentat în pledoaria lui împotriva lui Luther? Ce putem învăța pentru timpul nostru din această metodă de atac?
6. Deși domnea un sentiment predominant împotriva lui Luther, cine a fost folosit de Dumnezeu să îndrepte mințile din acea adunare de la Luther la abuzurile Romei? Care a fost efectul vorbirii lui?
7. Ce rol au jucat îngerii lui Dumnezeu în acest episod dramatic?
8. Care a fost sfatul prietenilor lui Luther la Wittenberg și pe drumul spre Worms? Care a fost spiritul răspunsului lui Luther către rugămințile lor?
9. Ce complot viclean a fost pus la cale pentru a-l determina pe Luther să devieze de la scopul lui? Dacă Luther ar fi acceptat acea invitație ar fi fost întârziat până când siguranța lui ar fi expirat, chiar dacă ar fi ajuns la conciliu.
10. În controversa cu Roma, care a fost semnificația apariției lui Luther înaintea Dietei?
11. Cum și-a petercut Luther timpul prorogării (amânării hotărârii adunării legislative), și cu ce rezultat pentru el însuși?
12. În care trei categorii și-a împărțit el scrierile? Care a fost afirmația lui cu privire la ele înaintea Dietei?
13. Care cuvinte memorabile au concluzionat pledoaria sa?
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment