Cunostinte Biblice

 

Testimoniale absolvenţi

La Maranatha am avut parte de 4 ani ani de liceu care au pus bazele vietii mele pentru tot restul zilelor mele… Sunt multumitor pentru realizarea profesionala, sociala dar mai ales spirituala a tuturor colegilor mei.
Dorin LătăeanuPastor și profesor religieGlendale, California, USA

Studiul acestei discipline, împreună cu cel al celorlalte discipline școlare din aria curriculară Discipline teologice, se focalizează pe realizarea unei viziuni de ansamblu asupra Vechiului Testament, care să ofere elevilor posibilitatea de a-și forma propriul sistem de valori, prin raportarea la valorile Bibliei, de a integra cunoștințele religioase în structura de atitudini morale şi de a aplica învățătura de credință în viața proprie și a comunității.

Competențe generale

  1. Definirea Sfintei Scripturi, mijloc al revelației divine, ca normă de credință și conduită creștină
  2. Utilizarea adecvată a noțiunilor de bază cu privire la Sfânta Scriptură
  3. Analizarea unor evenimente biblice din Vechiul Testament în vederea formării propriilor atitudini şi comportamente
  4. Aplicarea principiilor biblice în viața personală şi a comunității
  5. Corelarea cunoștințelor biblice cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ

Cunoştinţe Biblice I se studiază în clasa a IX-a, în 4 ore pe săptămână, şi acoperă noţiuni introductive cu privire la studiul Scripturii în general, şi studierea Bibliei de la Creaţiune până la finalul călătoriei poporului evreu prin pustie, mai exact, de la Genesa la Deuteronomul.

Cunoştinţe Biblice II este o tematică pentru clasa a X-a şi se studiază în 4 ore pe săptămână. Se continuă studiul Bibliei de la ocuparea Canaanului sub conducerea lui Iosua până la ducerea în robia Babiloniană, iar apoi studiul sumar al cărţilor poetice şi profetice.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Galerie imagini