Istoria Bisericii Adventiste

 

Testimoniale absolvenţi

La Maranatha am avut parte de 4 ani ani de liceu care au pus bazele vietii mele pentru tot restul zilelor mele… Sunt multumitor pentru realizarea profesionala, sociala dar mai ales spirituala a tuturor colegilor mei.
Dorin LătăeanuPastor și profesor religieGlendale, California, USA

Studierea Istoriei Bisericii Adventiste se focalizează pe realizarea unei viziuni de ansamblu asupra formării şi dezvoltării Bisericii Adventiste, care să ofere elevilor posibilitatea de a-şi forma propriul sistem de valori, prin raportarea la valorile divine, de a integra cunoştinţele religioase în structura de atitudini morale şi de a aplica învăţătura de credinţă în viaţa proprie şi a comunităţii.

Competenţe generale

  1. Descoperirea modului în care Dumnezeu a intervenit în istoria Bisericii.
  2. Prezentarea evenimentelor formării şi dezvoltării Bisericii Adventiste.
  3. Înţelegerea doctrinelor specifice Bisericii Adventiste.
  4. Formarea unor atitudini şi comportamente responsabile privind starea de sănătate fizică, mentală şi spirituală.
  5. Corelarea cunoştinţelor religioase despre istoria Bisericii cu cele dobândite la alte discipline de învăţământ.

Istoria Bisericii Adventiste I se studiază în clasa a IX-a, fiindu-i alocate 2 ore pe săptămână. Programa acoperă o viziune de ansamblu asupra bisericii din vremurile biblice până în momentul formării Bisericii Adventiste, începuturile Bisericii Adventiste şi formarea doctrinelor specifice acestei biserici.

Istoria Bisericii Adventiste II se studiază în clasa a XII-a, într-o oră pe săptămână. Se concetrează pe cadrul istoric în care a apărut Biserica Adventistă, dezvoltarea mişcării advente şi apoi dezvoltarea organizaţională a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Se studiază de asemenea începuturile şi dezvoltarea Bisericii Adventiste din România.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Galerie imagini