Home » Admitere »

 
 

Proba scrisa

 

Testimoniale absolvenţi

La Maranatha am avut parte de 4 ani ani de liceu care au pus bazele vietii mele pentru tot restul zilelor mele… Sunt multumitor pentru realizarea profesionala, sociala dar mai ales spirituala a tuturor colegilor mei.
Dorin LătăeanuPastor și profesor religieGlendale, California, USA

Liceul Teologic Adventist Maranatha este o școală vocațională în care, pe lângă disciplinele obligatorii dintr-un liceu obișnuit, se predau Cunoștințe Biblice. De aceea, pentru admiterea în clasa a IX-a se testează baza cunoștințelor biblice și aplecarea candidatului spre Studiul Bibliei.

Tematica pentru proba scrisă la Cunoștințe Biblice este Viața și activitatea Domnului Hristos reflectată în cele patru Evanghelii. Elevul candidat va trebui să cunoască următoarele subiecte din viața lui Isus:

1. Naşterea şi copilăria lui Isus Hristos (Vestea cea bună, naşterea Domnului, închinarea magilor, fuga în Egipt, viaţa în Nazaret).

2. Ispitirea lui Isus Hristos.

3. Cuvântarea de pe munte – Fericirile.

4. Rugăciunea “Tatăl nostru”.

5. Vindecări şi învieri săvârşite de Domnul Hristos (leprosul, robul sutaşului, soacra lui Petru, demonizaţii, slăbănogul, omul cu mâna uscată, fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain, Lazăr).

6. Pilda samariteanului milos (relatare şi interpretare).

7. Pilda semănătorului (relatare şi interpretare).

8. Pilda fiului risipitor (relatare şi interpretare).

9. Pilda cu oaia rătăcită şi leul (relatare şi interpretare).

10. Pilda ispravnicului necredincios (relatare şi interpretare).

11. Pilda celor zece fecioare înţelepte şi neînţelepte (relatare şi interpretare).

12. Pilda polilor (relatare şi interpretare).

13. Pe Muntele schimbării la faţă (relatare).

14. Cina cea de taină (pregătirea cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sfintei Cine, descoperirea lui Iuda, cele din urmă învăţături date ucenicilor).

15. Patimile, răstignirea şi îngroparea Domnului (rugăciunea din Grădina Ghetsemani, prinderea lui Isus, judecarea Mântuitorului, lepădarea lui Petru, răstignirea, punerea lui Isus în mormânt).

16. Învierea Domnului, arătările de după înviere (femeile, Petru şi Ioan, Maria Magdalena, Luca şi Cleopa, ucenicii fără Toma, ucenicii şi Toma la Marea Tiberiadei, înălţarea la cer).

 

Bibliografie:

1. Biblia – traducerea D. Cornilescu: Evangheliile după Matei, Marcu, Luca şi Ioan.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Galerie imagini