Home »

 

Academic

 

Odată cu aderarea la UE, învăţământul trebuie să facă faţă unui context semnificativ schimbat, care necesită un comportament strategic raţional şi eficace. Aderarea la UE constituie oportunitatea şi mijlocul de a spori calitatea vieţii cetăţenilor săi, alături de toţi cetăţenii europeni, fapt ce a condus la necesitatea creării şi dezvoltării învăţământului de calitate, prin atingerea performanţei personale şi prin stăpânirea competenţelor cheie, adoptate la nivel european, respectiv: comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, deprinderi de calcul matematic şi competenţe de baza în ştiinţe şi tehnologie, abilităţi TIC, a învăţa să înveţi, competenţe civice şi interpersonale, antreprenoriat, conştiinţă culturală.

În acest sens toţi profesorii şi elevii s-au angajat pe drumul nou al asigurării unei educaţii de calitate.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Galerie imagini