Home » ÎNSCRIERI

ÎNSCRIERI

Liceul Teologic Adventist Maranatha este o școală de stat, fără taxe .LTAM este  o instituție de  învățământ vocațional. ÎN CLASA PREGĂTITOARE POT FI ÎNSCRIȘI COPII DIN ÎNTREG AREALUL MUNICIPIULUI Cluj-Napoca, nu sunt străzi arondate.

CALENDAR ÎNSCRIERE 2021

Etapa I: 29 martie – 28 aprilie

Etapa II: 24 – 31 mai,  în cazul în care au mai rămas locuri neocupate.

LOCURI DISPONIBILE: 22

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021 AICI
  2. Recomandarea de la grădiniță (cerere către grădiniță AICI anexa 1) / rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE (pentru copii care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie 2021-31 decembrie 2021) (cerere către CJRAE AICI anexa 2)
  3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui
  4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
  5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
  6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021

(Declarație AICI anexa 3)

  • Distanța dintre locul de muncă al unuia dintre părinți și sediul Liceului Teologic Adventist „Maranatha” Cluj Napoca – acte doveditoare: Adeverință de la locul de muncă care specifica în mod clar adresa.
  • Distanța dintre domiciliul părinților sau al bunicilor și sediul Liceului Teologic Adventist

„Maranatha” Cluj-Napoca – acte doveditoare: carte de identitate părinți sau bunici.

DETALII DE CONTACT: